Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2017

DeszczowaPanienka
Tęsknię za Tobą… jak nigdy w życiu za nikim… tęsknię jakbym miała pięć lat i czekała na kolejne Boże Narodzenie. I najgorsze w tej tęsknocie jest to, że nie wyjechałeś na drugi koniec świata, że nie leczysz słoni w Afryce, nie budujesz igloo Eskimosom, nie brudzisz się spaghetti na jednej z ciasnych, zatłoczonych, włoskich uliczek. Mieszkasz w tym samym mieście, trzy ulice, piętnaście ścian dalej. Chodzisz tymi samymi chodnikami, robisz zakupy w tych samych sklepach, słyszysz to samo bicie dzwonów, te same przejeżdżające pociągi. Pod względem odległości mierzalnej jesteś bliżej niż blisko. Gdyby zaznaczyć na mapie odległość, która nas dzieli - byłaby to tylko mała, ledwie zauważalna kropka. Jesteś bliżej niż blisko, a dzielą nas kilometry niewypowiedzianych słów i słów powiedzianych niepotrzebnie, mile zranionych uczuć, hektary urażonej dumy, godziny i dni niespełnionej miłości…
— Ewelina Pobiarżyn
Reposted fromimpulsivee impulsivee viachapstick chapstick
DeszczowaPanienka
Prawdziwi przyjaciele to ci ludzie, którzy nigdy się nie poddają.Ci, którzy widzą, że stoisz nad przepaścią, więc trzymają cię za kostki, chociaż wyrywasz się i błagasz, żeby cię puścili.Takich przyjaciół warto mieć.
— Jodi Ann Bickley
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaPrzygnebiona Przygnebiona
DeszczowaPanienka
8979 7925 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaBalladyna Balladyna
DeszczowaPanienka
[...] wiem, że tak zwany dobry adres to człowiek, nie ulica.
— Dorota Terakowska
Reposted fromavooid avooid viapozakontrola pozakontrola
DeszczowaPanienka
Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą.
— Marek Hłasko – Sowa, córka piekarza
Reposted frompapiertiger papiertiger viaBalladyna Balladyna
DeszczowaPanienka
Rzad­ko myśli­my o tym, co ma­my, lecz zaw­sze o tym, cze­go nam brak.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromSzyszek4 Szyszek4 viaBalladyna Balladyna
DeszczowaPanienka
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, którą umiem pokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię.
— M. Hłasko

September 19 2017

DeszczowaPanienka
0464 8639
Reposted fromtfu tfu vialabellavita labellavita
DeszczowaPanienka
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak vialabellavita labellavita
DeszczowaPanienka
6424 df8c 500

- Emilie Hebert “Beauty&Food” 

Reposted fromczarnybez czarnybez viafantazja fantazja
DeszczowaPanienka
Na nic nie czekałem w tym roku jak na zbliżającą się jesień. Na koniec dłużącego się lata, na zimny wiatr wiejący wprost na mnie. Potrzebuję tej jesieni, potrzebuję odetchnąć, potrzebuję się posklejać. 
http://akrofobicznie.tumblr.com/post/165485933023/na-nic-nie-czekałem-w-tym-roku-jak-na-zbliżającą
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty

September 12 2017

DeszczowaPanienka
DeszczowaPanienka

August 22 2017

DeszczowaPanienka
0307 3137
Reposted frompaatison paatison viafantazja fantazja
DeszczowaPanienka
2566 432a 500
Reposted fromnonapewno nonapewno viafantazja fantazja

August 01 2017

DeszczowaPanienka
6370 d126
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

July 21 2017

DeszczowaPanienka
9274 6cf7 500
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa viacrystalline crystalline
DeszczowaPanienka
5161 670e 500
Reposted fromtfu tfu vialabellavita labellavita
DeszczowaPanienka
2786 1092
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl